Motioner som rör Barn, Ungdomar och Utbildning:

Mobilfri Skola


Motionen handlar om att man ska ta bort mobilen för eleverna under skoldagen.


Läs Motionen här

Under utredning

Begränsa spel

på elevdatorer

Motionen handlar om att man ska ta bort olämpliga spel på elevdatorerna.


Läs Motionen här

Bifallen 2023-10-30

Skolprofil 2020


Motionen handlar om att man ska ha mer fysisk aktivitet i

skolan.


Läs Motionen här

Avslagen 2019-05-27

Måltidspolitiskt Program


Motionen handlar om att säkerställa en bra kost för våra elever

Läs Motionen här

Avslagen 2017-03-13

Återinför Dag-

barnvårdar


Motionen handlar om att återinföra dagbarnvårdare (dagmammor)

Läs Motionen här

Avslagen 2014-02-10

Skolskjuts


Motionen handlar om skolskjuts kanske ska vara tillgängligt även för de som väljer friskolor


Läs Motionen här

Avslagen 2014-02-10

Prao i 

Högstadiet


Motionen handlar om börja med prao i högstadiet igen.


Läs Motionen här

Avslagen 2013-11-11

Skolstarts-evenemang


Motionen handlar om ge skolan extra pengar för att kunna göra något kul vid skolstart

Läs Motionen här

Avslagen 2013-09-30

ViadidaktMotionen handlar om bedriva Viadidakts utbildning i

egen regi

Läs Motionen här

Avslagen 2013-09-30

Flytta

Fritidsgården


Motionen handlar om att integrera fritidsgården till Vidåkersskolan

Läs Motionen här

Besvarad 2012-11-12

Undvik nätmobbning


Motionen handlar om att blockera vissa sajter från skolans nätverk.

Läs Motionen här

.

Ungdoms-samordnare


Motionen handlar om att motverka ungdomar på glid tidigt.

Läs Motionen här

.

Mer resurser till förskola och skola


Motionen handlar om att öka resurserna till skola och förskola


Läs Motionen här

.

Resursperson till

skolan


Motionen handlar om att anställa en extra resurser till skolan

Läs Motionen här

.

Skolor i alla orter


Motionen handlar om att hur man kan använda de tomma lokalerna i Vidåkersskolan


Läs Motionen här

.

Frukt i Skolan


Motionen handlar om att erbjuda frukt i skolan så 

elever håller en hög energinivå


Läs Motionen här

.

Barnkonventionen


Motionen handlar om att man

vill följa barnkonventionen på

kommunal nivå


Läs Motionen här

.

Tillagningskök i Högsjö skola


Motionen handlar om göra om köket i Högsjö skola till ett tillagningskök

Läs Motionen här

.

Lokal användning i Vidåkersskolan


Motionen handlar om att hur man kan använda de tomma lokalerna i Vidåkersskolan

Läs Motionen här