Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion om att återinföra dagbarnvårdare

i Vingåkers kommun


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Linda Heed Bergsland


Bakgrund

Augusti 2009 sades alla dagbarnvårdare upp utom en i Vingåkers kommun, detta skulle ses som en av många besparingar. Dagbarnvårdare var en väl fungerande barnomsorgsform, med en väl inarbetad personal, vissa av dom hade arbetat 30 år i kommunen som “dagmamma”.


Det bildades en Aktionsgrupp som gjorde allt för att rädda kvar dagmammorna i kommunen. Det skrevs protestlistor, det sattes fler barn i kö, det skrevs insändare, det var möten med politiker från riksdagen på plats för att diskutera frågan, Aktionsgruppen kämpade dag och natt för barnens skull.


Förskolan blev det enda alternativ som skulle finnas kvar, eftersom den dagmamma som finns kvar redan hade full barngrupp och barn på kö. Dom befintliga barngrupperna från dagmammorna slussades ut i förskolorna runt om i kommunen.


Dagens situation:
Barngrupperna i kommunens förskolor är stora, många pedagoger uttrycker att de går på knäna, alla barn är olika

och har olika behov, andra kommuner såsom t.ex. Haninge kommun har återanställt dagbarnvårdarna och fler kommuner i Sverige med dom, magsjuka, förkylningsvirus etc i förskolornas stora barngrupper skulle kunna minimeras, samhället skulle ha minskade kostnader för föräldrar som annars måste vara hemma för vård av barn.
Den viktigaste aspekten i det hela är barnens välbefinnande, deras arbetsdag är hektisk och i många fall väldigt lång.
Pedagogerna gör ett fantastiskt arbete, men det är inte humant att låta dom jobba under de förhållandena med den arbetsbelastning som dom gör idag på förskolorna.


Mitt förslag till Kommunfullmäktige är att återinföra kommunala dagbarnvårdare i kommunen som ett alternativ/avlastning till förskolan.


Yrkande:

  • Att Vingåkers kommun återinför kommunal pedagogisk omsorg (kommunala dagbarnvårdare).