Kommunfullmäktige 2019-05-27 (Sida 72)

Kf §51   KS 2018/236


Ställd: 2018-05-21 (Kf §46)

Skolprofil 2020


Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige avslår motionens yrkanden men ställer sig positiva till motionens budskap.


2. Kommunfullmäktige uppdrar till Barn- och utbildningsnämnden att ta med sig idéerna i motionen i det fortsatta utvecklingsarbetet av Vingåkers skolor.


Motionen:

Motionären är Hans Averheim


Bakgrund

Debatten borde handla lite mindre om pedagogiska metoder och klasstorlek och lite mer om något som forskningen visar har en formidabel effekt på barns minne och inlärningsförmåga – att de rör på sig.

Det är nämligen inte bara vad som händer när man sitter i skolbänken som påverkar förmågan till inlärning. Forskningen visar tydligt hur rörelse har en stärkande effekt på barns och ungdomars inlärningsförmåga. Skolidrotten handlar om betydligt mer än vad som händer på fotbollsplanen eller i gymnastiksalen. Definitivt inte om att toppa lag och göra barn bättre i en viss idrott. Skolidrotten skall handla om att förbättra förutsättningarna för att lära sig matte och svenska.

Det mest övertygande beviset på hur motion och träning kan göra barn bättre i teoretiska skolämnen kommer från skånska Bunkeflo.

”-När nioåringar fick vara fysiskt aktiva en enda gång, 20 minuter, blev de markant bättre på läsförståelse. Ett enskilt kort träningspass påverkar alltså barns förutsättningar i skolan”!

Så lite aktivitet som fyra minuter kan ge bättre förmåga till uppmärksamhet och koncentration och få barn att bortse från störningar. Vi vet även att fysiskt aktiva barn och ungdomar mellan 4 – 18 år kommer att förbättra i princip alla sina tankemässiga förmågor. Simultankapacitet, arbetsminne och uppmärksamhet – allt blir bättre.

De blir också mindre känsliga för stress.

En bra utgångspunkt är att låta barnen själv välja vad de vill göra. Det viktiga är att man får upp pulsen.

Det finns en stor vinst med att stå upp, vare sig det är i skolan eller jobbet, då fungerar hjärnan bättre. Vi tänker bättre när vi står än sitter. Orsaken är en ökad aktivitet i frontalloben som ger bättre arbetsminne och koncentrationsförmåga.

Under 26 år av mönstringstester inför militärtjänst gjorde 1,2 miljoner 18-åringar dessa tester. Dessa unga män som hade bra kondis var i genomsnitt smartare. Kortfattat resultat: De som hade bra på konditionstestet presterade bättre på IQ-testet.

Allt pekar åt samma hål! Vi blir smartare om vi rör på oss!

-”Vem vill inte att ens barn skall bli smartare och ha en hjärna som fungerar bättre”!

Källa: Anders Hansen, Hjärnstark, hur motion och träning stärker din hjärna.

Mer om Bunkeflo projektet kan bland annat läsas här


Yrkande:

Vingåkerspartiet VTL yrkar på att frågan utreds och planeras med hjälp av kunskap och erfarenhet från Bunkeflo projektet, samt införes på prov på mellanstadiet med start våren 2019. Samt på Slottsskolan 7 – 9 i samband med start av nya skolan vintern 2020. Att anställa en Hälsopromotor på deltid till att börja med som driver och utvecklar projektet tillsammans med skolpersonal, elever, föräldrar och föreningar.