Kommunfullmäktige  (Sida )

Kf §   KS 


Ställd: 2024-04-15  (Kf §6 )

Mobilfriskola under hela skoldagen


Kommunfullmäktiges beslutMotionen:

Motionären är Irene Sandqvist


Bakgrund

Ett stort problem är att användningen av digitala medier slukar så mycket tid hos många barn och ungdomar att det går ut över annat – över skolan och över friskfaktorer som sömn, motion och att umgås med andra människor.
Det finns flera anledningar till att ha en mobilfri skola. Bland annat skapar barnen/ungdomarna grupper för att göra förbjudna saker så som snusa och vejpa (e-cigarett) för att vuxna inte ska kunna kontrollera vad som händer inom skolans väggar.


Eleverna rör sig mindre, koncentrationen störs, psykisk ohälsa har ökat och forskning visar att det finns ett samband med ett mellan psykisk ohälsa och digitala medier, men att framför allt tiden är en viktig faktor. Hur mycket tid som unga ägnar åt digitala medier kan alltså förklara en del av ett försämrat psykiskt mående. För lite sömn, motion och socialt umgänge och det påverkar skolmiljön.


I en ny svensk studie har man sett att mobilförbud höjer den sociala kompetensen och att barn och unga lär sig att bättre integrera med sina skolkamrater. Man har också sett att fysisk aktivitet bland barnen har ökat på de skolor som infört mobilförbud. Reglerna idag är att läraren vid varje lektions början ska samla in mobiler. Det är ingen bra lösning, för det stör undervisningen att läraren ska samla ihop mobilerna. De elever som inte lämnar ifrån sig mobilen tjafsar emot och det försvinner värdefull undervisningstid för alla elever. Det är ett problem att elever har tillgång till sina mobiler i skolan.


Skolan behöver vara mobilfri under hela skoldagen även på raster för att fokus ska kunna vara undervisning.
Lärarna och personalen behöver det stödet. Det hjälper inte emot alla problem som skolan står inför men en mobilfri skola kommer att underlätta för både barn/ungdomar och skolpersonalens arbetssituation.


Vingåkerspartiet ViP vill inte ta bort digitala medier helt och hållet, men det behövs en balans.


Partierna i Tidöavtalet har nu kommit med ett lagförslag om mobilfri skola. Men det kommer ta minst ett år att bereda förslaget. Låt Vingåker vara ett föredöme och snarast genomföra mobilfri skola


Yrkande:

  • Att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra en mobilfriskola i alla kommunala skolor i Vingåkers kommun.
  • Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att avsätta medel för att kunna genomföra en mobilfri skola i alla kommunstyrda skolor.
  • Att ansvaret för mobilfri skola inte läggs på den enskilda läraren utan att huvudmannen för skolan tar fram en hållbar lösning.”