Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion gällande Viadidakt


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Fredrik Appelgren


Bakgrund

Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Vingåkers och Katrineholms kommuner. Verksamheten startade 2002 och leds av en gemensam nämnd med politiker från de båda kommunerna. Viadidakt ansvarar bland annat för grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskild vuxenutbildning, YH-utbildningar, högskoleutbildningar, personal- och uppdragsutbildningar, integrationsfrågor och arbetsmarknadsfrågor.


Vingåkers kommun betalar för denna förvaltning vilket innebär att många av utbildningarna ej utförs på plats. Vilket i sin tur innebär att deltagarna får ta sig till Katrineholm med buss eller bil och orsakar tidspillan och bidrar till miljöutsläpp.


Yrkande:

  • Kommunen utreder möjligheten att driva detta i egen regi.

  • Kommunen gör en konsekvensanalys av detta beslut.