Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion om att blockera sajter som används som verktyg för mobbning.


Kommunfullmäktiges beslutMotionen:

Motionären är Fredrik Appelgren


Bakgrund

Ask.fm startades i Lettland 2010 och hade i juni förra året 65 miljoner användare. Sajten fick hård kritik i fjol sedan en 14-årig flicka i Storbritannien tagit livet av sig efter att ha utsatts för nätmobbning.


Ask.fm är ett socialt nätverk där användaren kan registrera en profil, lägga upp bilder och svara på frågor. Den som vill ställa en fråga behöver däremot inte registrera sig, utan kan vara helt anonym.


Tonen mellan användarna är oerhört rå och inte sällan med grova sexuella anspelningar. Anonymiteten gör att inläggen från frågeställarna har en annan karaktär än till exempel på Facebook och Instagram. Kommentarerna är både grövre och mer sexuella. Det är så nedlusat på den där sidan med hot, trakasserier och kränkningar. Det är mycket sexuella anspelningar, särskilt mot tjejer i 13-14-årsåldern.


Nätmobbningen uppges även ha orsakat konflikter och problem mellan elever ute på själva skolorna.
Från och med 20140205 är sajten blockerad från skolornas nätverk i Nyköpings kommun. Detta sedan både skolledare, pedagoger, polis och socialtjänst slagit larm.


Skola, socialtjänst och polis i Nyköping arbetar just nu med att ta fram insatser för att utbilda elever, pedagoger och föräldrar i de här frågorna. Projektet är tänkt att sjösättas till hösten.


Kommunens ungdomsstödjare och polisen uppmanar föräldrar att besöka sajten för att själva se vad som försigår.
Det är skolans ansvar när elever kränks på nätet efter en händelse i skolmiljö. Och i anmälningar till BEO om nätkränkningar har händelsen nästan alltid föregåtts av bråk, misshandel eller mobbning i den faktiska skolmiljön.
De senaste åren har barn och ungdomar ägnat mer och mer tid åt sociala medier. Det syns också i BEO-anmälningarna.


Yrkande:

  • att kommunen tar sitt ansvar och ger ett ställningstagande genom att blocka denna och liknande sajter från våra skolors nätverk. Och därigenom säkra att den utrustning som kommunen gett till våra skolungdomar inte används som ett verktyg för mobbning.