Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion om skolskjuts


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Roger Fredman


Bakgrund

Vingåker har sedan några år tillbaka förändrade skolenheter.


De kommunala skolorna Baggetorps skola och Österåkers skola är nedlagda sedan 2009. En ny friskola, Österåkerbygdens friskola startade 2010.


Jag vill att barnens bästa skall sättas främst i enlighet med Barnkonventionen.


Yrkande:

  • att kommunfullmäktige uppdrar till Barn- och utbildningsnämnden att se över skolskjutsreglementet och föreslå förändringar i syfte att öka valfriheten för elever(föräldrar) att välja skola, kommunal eller friskola, inom kommunen.