Irene Sandqvist

Yrke / Utbildning:

Egen företagare

Intresse:

Djur och natur.

Politiska sakfrågor:

Sociala frågor och skolfrågor.