Hans Averheim

Yrke / Utbildning:

Utbildad byggnadsingenjör, friskvårdskonsulent samt arbetat som utbildare.

Intresse:

Renovering av hus och gamla saker, veteranfordon och motorer.

Politiska sakfrågor:

Skol- och utbildningsfrågor, naturvård och friluftsliv.

Övrigt:

Jag var med och startade VTL- Vingåkerspartiet år 2002.