Anders Lundström

Yrke / Utbildning:

Officer och har också arbetat som tysklärare.

Intresse:

Skytte och husrenovering.

Politiska sakfrågor:

Skolfrågor och totalförsvarsfrågor.