Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion ang. rastplatsen vid 52:an

infarten Vingåker Östra


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Fredrik Appelgren


Bakgrund

Då det finns en väl utnyttjad rastplats så anser jag att man skulle kunna utnyttja området bättre.
Idagsläget så är det en välbesökt rastplats. Men man skulle kunna få fler besökare genom ganska enkla åtgärder.
Då ca:600.000 besökare kommer till Vingåker varje år. Många av dom kommer med husvagn eller husbil.


För att kunna behålla dom en eller fler nätter i Vingåker så anser jag att man skulle kunna anlägga en campingplats

på detta utrymme som finns. Området ligger bra till i förhållande till Outleten.


Man skulle anlägga en enklare form av campingplats med sanitetsutrymmen såsom dusch, toalett och möjligheter till rinnande vatten. Detta skulle kunna generera inkomster till kommunen samtidigt då kanske fler väljer att stanna en eller flera dagar längre än tänkt. Vi har mycket att erbjuda i kommunen med olika sevärdheter.

Detta kan ske antingen i kommunal regi eller så lägger man ut det på entreprenad.


Detta skulle även kunna ge sommararbete åt våra skolbarn.


Yrkande:

  • Man kontaktar markägare för att se deras inställning till detta.

  • Man utreder och undersöker möjligheterna till att anlägga en campingplats på detta område.