Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion gällande räddningstjänsten i Vingåker


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Fredrik Appelgren


Bakgrund

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett kommunalförbund där Vingåkers och Katrineholms kommuner är medlemmar. Förbundet ska hålla en för Katrineholms och Vingåkers kommuner gemensam organisation för räddningstjänst. Förbundet kan också, mot särskild ersättning och/eller avtal, åta sig andra frivilliga uppgifter som har anknytning till den lagstadgade verksamheten.


Vingåkers kommun betalar för att ha räddningstjänst på plats i Vingåker och Högsjö. Detta innebär att Vingåker inte kan ta egna beslut gällande utformningen av räddningstjänsten.


Yrkande:

  • Kommunen utreder möjligheten att driva räddningstjänsten i egen regi.

  • Kommunen gör en konsekvensanalys utav ett sådant beslut.