Tyvärr har vi ej diar nummer än, svaret kom dock 2013-12-16


Ställd: 2012-11-12

Motion om Nyval i Vingåkers kommun.Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Martin Larsson


Bakgrund

Två år efter att de i valet 2010 valda ledamöterna i Vingåkers kommunfullmäktige sammanträde för första gången har fortfarande ingen majoritet bildats.


Jag anser att det är av stor vikt, för styrningen och utvecklingen av Vingåkers kommun, att en majoritet bildas i Vingåkers kommunfullmäktige.


Jag upplever att det finns krafter både bland medborgare i kommunen och bland medlemmar i de politiska partierna som vill vitalisera såväl de politiska partierna som kommunfullmäktige och därigenom Vingåkers kommun.


Ett sätt att vitalisera demokratin är att med stöd av kommunallagen genomföra ett extra val och på så sätt skapa nya förutsättningar för en majoritet att bildas. En majoritet som aktivt kan styra och utveckla Vingåkers kommun.


Yrkande:

  • att extra val till fullmäktige genomförs i Vingåkers kommun under våren 2013.