Kommunfullmäktige 2023-09-11(Sida 142)

Kf §98  KS 2022/631


Ställd:  (Kf § )

Motion angående nya ägardirektiven


Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.


Motionen:

Motionären är Hans Ekelund


Bakgrund

Att i de tider som är i nuläget med en orolig världsbild samt en lågkonjunktur som vi tyvärr säker bara sett början av så måste man ”rå om sitt hus” och i det gäller det inte bara att spara pengar i nämnder, kommunfullmäktige utan även att se över sina bolag.


Yrkande:

  • Kommunstyrelsen ska se över ägardirektiven till kommunfastigheter och hur man kan effektivisera bolaget och på så sätt minska kommunkoncernens kostnader