Kommunfullmäktige 2019-05-27 (Sida 73)

Kf §52  KS 2018/327


Ställd: 2018-06-20 (Kf § 67)

Vattentornet kan bli symboliskt


Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige uppdrar till Kultur- och fritidsnämnden att se till att det norra vattentornet får konstnärlig gestaltning. Medel för ändamålet finns tillgängliga genom regeln att 1 procent av byggkostnader ska avsättas för konstnärlig gestaltning.
2. Kommunfullmäktige anser därmed motionen besvarad.


Motionen:

Motionären är Hans Averheim


Bakgrund

Ända sedan det norra vattentornet byggdes har den gråa betongfasaden förundrat många boende och turister över dess intetsägande utstrålning. 


Yrkande:

Nu vill vi från Vingåkerspartiet VTL förändra detta genom att föreslå och skapa ett motiv och därmed hedra alla de dryga tusen arbetare som sydde och jobbade med kläder allt från hemmaarbeten under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet till fabriken som kom till på 1938. Dessutom göra tornet till en historisk pelare över Vingåkersbygdens textilindustri och den äldsta klädedräkten i Sverige


Motivet skall självklart ha att göra med en Vingåkersdräkt och en modern klädstil via en stiliserad mönster/bild av en kostym från - 50 talets snitt.

Detta kan säkerligen finansieras av bla. det största konfektionsföretaget i Vingåker.

Dessutom kan det om det sköts rätt bli ett äventyr och ett event för landets fasad- och bergsklättrare.