Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion gällande nerdragning i den politiska organisationen och minskning av den politiska kostnaden gällande Kultur- och Fritidsnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden.


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Hans Averheim


Bakgrund

År 2012 kostade den politiska verksamheten i Vingåker 1013 Kronor/invånare. Detta är den högsta kostnaden i hela Sörmland.
Vi anser att en liten kommun som Vingåker inte har råd med detta utan att man måste anpassa kostymen efter verksamheten.
Vingåkers kommun brottas med en svag ekonomi och ett akut behov av att anpassa kostnader och verksamhet till de resurser som står till buds. En anpassning bör göras på ett sådant sätt att den inte minskar den direkta nyttan för kommuninvånarna.


Av de verksamheter som bedrivs inom kommunen är det främst de som utförs inom Kultur- och Fritidsnämndens samt Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden som skulle kunna föras över till andra nämnder/förvaltningar samt att man inrättar ett arbetsutskott under Kommunstyrelsen för myndighetsutövande.


I samband med att verksamheterna omfördelas skulle den politiska nämnden avvecklas. Detta skulle innebära en besparing i den politiska organisationen för kommunen.


Dessa två nämnder kostar skattebetalarna:
Kultur- och fritidsnämnden: År 2013: 235 000
Samhällsbyggnadsnämnden: År 2013: 250 000


Kommunen skulle kunna spara upp till 485 000 per år eller 1 940 000 per mandatperiod som man skulle kunna lägga på andra verksamheter.


Yrkande:

  • Man ser över möjligheterna att lägga ner dessa nämnder och införliva uppgifterna (uppdragen) i andra nämnder och styrelser.

  • Besparingen avsätts till en specialpedagog/ beteendevetare vilken roterar mellan skolor/ klasser. Dennes uppdrag skall vara att notera och identifiera eventuella problem samt arbeta med åtgärder och förändringar för att korrigera dessa.

  • Ett utskott för myndighetsutövning läggs under Kommunstyrelsen.