Kommunfullmäktige  (Sida )

Kf §   KS 


Ställd: 2024-04-15  (Kf §5 )

Kommunfullmäktiges webbsändning


Kommunfullmäktiges beslutMotionen:

Motionären är Robert Skoglund, Hans Ekelund, Håkan Östlund och Tina Rokka


Bakgrund

I Vingåker sänds kommunfullmäktige i realtid via webben på kommunens hemsida. Där kan alla följa med i direktsändning eller senare när sändningen publiceras. Ett viktigt instrument för att ge fler möjlighet till att ta del av vad som sägs och beslutas i fullmäktige. En nödvändighet eftersom media inte längre deltar på mötet. Det är även
bra för ledamöterna som ges möjlighet till att minnas mötet och även för de tjänstepersoner som skriver protokoll.


Efter fullmäktige den 11 september 2023 publicerades inte mötet som brukligt. Det visade sig att tjänstepersoner hade uppfattat att otillbörliga saker som rörde person sades i talarstolen. Man tog beslut om att klippa bort delar av sändningen som rörde detta. Det tog onormalt lång tid tills att sändningen fanns att beskåda på kommunens
hemsida. Där hade också delar klippts bort.


Ur ett demokratiskt perspektiv finner vi att detta hanterande är högst tvivelaktigt.


Vi har påtalat för fullmäktiges ordförande att ett möte för att diskutera former och regler kring webbsändning är helt nödvändigt. Tyvärr har inte detta hörsammats så därför skriver vi nu en motion.


Yrkande:

  • Sammankalla samtliga gruppledare för att arbeta fram riktlinjer för webbsändningen av fullmäktige.

  • Webbsändning skall ligga kvar på hemsidan i minst 1år

  • Skall någon form av redigering ske skall beslutet tas av fullmäktiges presidium i samråd med tjänsteperson.