Kommunfullmäktige 2024-04-15(Sida 20)

Kf §14  KS 2023/285


Ställd:2023-06-19  (Kf §73)

Motion om hjortar i Högsjö


Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och tillsammans med kommunjägare genomföra åtgärder för att minska antal hjortar i Högsjö tätort.


Motionen:

Motionären är Irene Sandqvist


Bakgrund

I Högsjö får inte husägarna ha sin grödor/växter i trädgårdarna ifred för att hela samhället är invaderat av hjortar som äter upp allt dom kommer åt. De boende i Högsjö stängslar in sina trädgårdar och försöker på olika sätt se till så att
hjortarna inte tar sig in i deras trädgårdar. Men tyvärr så är situationen ohållbar för hjortarna tar sig ändå in.
När de boende kontaktat kommunjägaren så har dom fått informationen att hen inte får skjuta hjortarna i tätbebyggt område.


Yrkande:

  • Kommunstyrelsen skyndsamt utreder och verkställer att minska den stora mängd hjortar från Högsjös tätort.