Kommunfullmäktige 2018-12-18 (Sida 248)

Kf §184   KS 2018/263


Ställd: 2018-05-21 (Kf § 47)

Hälsovecka


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att utreda hur Vingåkers
    kommun kan delta i Sörmlands Hälsovecka under 2019. En förutsättning är att det
    ska kombineras med andra planerade insatser eller aktiviteter. Med det anses
    motionen besvarad.


Motionen:

Motionären är Roger Fredman


Bakgrund

Sjuktalen i Sverige har sedan 2010 varit svagt ökande. I statistiken från SKL ligger Södermanlands län och kommuner och inte minst Vingåker högt i jämförelse med övriga Sverige.

I kommunen pågår f.n. ett hälsoarbete inom skola, omsorg samt kultur och fritid. Idrottsföreningarnas engagemang får här inte glömmas.


Yrkande:

Som ett led I kommunens hälsoarbete motionerar jag om en hälsovecka för alla kommuninnevånare. Aktiviteterna ska naturligtvis vara kostnadsfria dvs. möjlighet att pröva på och förhoppningsvis få en hälsosammare livsstil. Det kan innefatta aktiviteter i kommunens sporthallar, simhall ev. i samarbete med intresserade föreningar, föreläsning i hälsa på kommunens bibliotek m.m.