Tyvärr har vi ej diar nummer än

Fairtrade City


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige


Motionen:

Motionären är Hans Averheim


Bakgrund

En kommun som engagerar sig för etisk konsumtion och rättvis handel. Ungefär 1600 städer är Fairtrade City-diplomerade runt om i världen, konceptet finns nu i ett tjugofemtal länder bla. i USA, Canada, Sydamerika, Europa, Australien.


Fairtrade City är en diplomering som funnit sedan 2001 i England och som riktar sig till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion och rättvis handel. Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt utbud av etiskt märkta produkter i butik och på arbetsplatser.


Den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö till Sveriges första Fairtrade City. I februari 2015 finns 66 Fairtrade City-diplomerade kommuner i Sverige, bland andra Munkfors, Lund, Örebro, Norrköping, Säffle, Göteborg och Karlstad.


På senare år har intresset för de sociala och etiska aspekterna ökat och kommit att spela en allt större roll i konsumenters val av varor i butik. 84 procent av svenska konsumenter tycker att det är viktigt att kommunerna ställer etiska krav i sin offentliga upphandling, visar en undersökning från TNS Sifo.


Det nya EU-direktivet kring lagen om offentlig upphandling uppmanar dessutom kommuner och landsting att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att uppnå samhälleliga mål.


Det är hög tid att ta ansvar för vad som sker i produktionen av de varor som kommunen köper in.


Yrkande:

Med bakgrund av detta anser jag att Vingåker ska ta de första stegen mot en mer etisk konsumtion och bli en Fairtrade City! Därför yrkar jag att:

  • Kommunen ska erbjuda Fairtrade-produkter eller motsvarande inom kommunens avtal för så många produkter som möjligt. Exempelvis frukter, te, kaffe och socker.
  • Man beslutar att se över hur kommunen kan ta ytterligare steg för att agera för en rättvis handel och som en etisk konsument i alla sina inköp.
  • Kommunen ska anta en målsättning för den offentliga etiska konsumtionen.