Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion från VTL om djur i vård och omsorg.


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Hans Averheim


Bakgrund

När vi klappar ett djur blir både vi människor och djuret lugnare. Det beror på ämnet oxytocin som frigörs vid

behaglig beröring. Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ, andra positiva effekter kan vara minskad läkemedels konsumtion.

Då kan patienterna få ny motivation utan att tänka på att de samtidigt tränar både minne, kommunikation och

motorik.

Detta har uppmärksammats av flera kommuner bl.a. Ängelholm som på olika sätt använder sig av djur i vård och omsorgen .VTL vill att kommunen utreder möjligheterna att inom vård och omsorgen använda denna terapi.


Det finns många goda exempel på vilka positiva effekter som nåtts, både inom äldrevården, demensvården och omsorgsverksamheten som tex. Gellinergården i Bräcke och Ärlinghemmet i Sigtuna.


Källor: Ingemar Norling Sektionen för vårdforskning ,Sahlgrenska sjukhuset

Vårdhund, Kommunförbundet Västernorrland, författare: Annelie Lundström & Madeleine Blusi


Mot bakgrund av vad vi lärt och sett under de fyra år som projekt ”Hund i vården” pågått vill vi understryka behovet av att det snarast skapas ett nationellt centrum för sällskapsdjur i vården!


Krister Westerlund, Alzheimerföreningen, ordf.

Ingalill Bjöörn, Astma- och Allergiförbundet, ordf.

Stina-Clara Hjulström, Demensförbundet, ordf.

Meta Wiborg, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, ordf.

Sven Andréason, STROKE-Riksförbundet, ordf.


Yrkande:

  • att: Vingåkers kommun utreder långsiktigt möjligheten att införa och använda sig av djur i vård och omsorgen.