Kommunfullmäktige  (Sida )

Kf §   KS 


Ställd: 2024-04-15  (Kf §9 )

Motion om att behålla Fritidsbanken


Kommunfullmäktiges beslutMotionen:

Motionären är Irene Sandqvist


Bakgrund

Att planera och bygga för idrott och rörelse har en central inverkan för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.


Under tider med höga räntor och hög inflation blir kostnader för hushållen stora. Konsekvensen blir för många medborgare att man drar in på fritidsaktiviteter. Just därför är det extra viktigt att kunna ha en fritidsbank så att familjer kan låna saker till att kunna fortsätta utöva aktiviteter. Det gäller också vid friluftsdagar och
utomhusaktiviteter i skolan. Det minskar ett utanförskap.


Kultur- och fritidschef har konstaterat att Kultur- och fritidsförvaltningens personella resurser långt ifrån medger ytterligare ett verksamhetsansvar, och olika diskussioner här därefter förts kring Fritidsbankens eventuella fortlevnad och dess kostnadsmässiga konsekvenser.


Vingåkers medborgare är hjälpsamma och det finns säkert ideella lösningar att finna bara man öppnar ögonen och ser åt alla håll. Det är dags att se lösningar istället för att bara stänga ner.


Yrkande:

  • Att kommunfullmäktige ger Kultur och Fritidsnämnden i uppdrag att finna en hållbar lösning för att kunna behålla Fritidsbanken.