Tyvärr har vi ej diar nummer än

Motion om utökade krav vid upphandling av animaliska livsmedel.


Kommunfullmäktiges beslut

  • Kommunfullmäktige avslår motionen


Motionen:

Motionären är Fredrik Appelgren


Bakgrund

Det är av stor vikt att de animaliska livsmedel som upphandlas till kommunens verksamheter är producerade med etik och miljö i åtanke. Av den anledningen är det viktigt att användning av antibiotika transporter samt djurens eventuella lidande minimeras.


I den svenska animalieproduktionen har dessa områden tidigt beaktats och är numera reglerade i svensk lag.
Det är angeläget att alla animaliska livsmedel som serveras i kommunens verksamheter håller samma höga standard.


Med hänvisning till ovanstående yrkar undertecknad att nedanstående krav ställs vid nästa upphandling av animaliska livsmedel.


Yrkande:

  • Ingen antibiotikaanvändning i tillväxt- eller förebyggande syfte

  • Maximalt åtta timmars transport från uppfödning till slakteri

  • Alla djur skall bedövas vid slakt
    I motionens yrkande ligger att motionären kontaktas av utredande personal angående detaljerna i själva förslaget.