Vingåkerspartiet ger medborgarna det som de vill ha

Svar på Katrineholms-Kurirens ledarskribent som den 19 maj publicerade ledaren med rubriken

"Var har de bortfösta Vingåkersmoderaterna hamnat?" (Kan läsas här, dock krävs prenumeration)


Tack till Katrineholms-Kurirens ledarskribent som den 19 maj publicerade ledaren med rubriken

"Var har de bortfösta Vingåkersmoderaterna hamnat?" Du har uppfattat vår idépolitik.


Den är landsbygdsvurmande och populistisk, för att i enklare ord kan man helt enkelt säga att vår politik går ut på att ge medborgarna vad de vill ha, inte tala om för dem vad de behöver.


Så svaret på den fråga du ställde är att den politik som Tommy, Marika och Irene kommer bedriva är enkel,

det är den politik som Vingåkersborna vill att vi ska driva. Och som medborgare i Vingåkers kommun är

man alltid välkommen att kontakta både mig och mina partikollegor med förslag.


Kuriren tar även upp svårigheterna med att vara ett litet lokalparti, och det är bra att man gör det. Det ligger ju i samhällsintresset att informera medborgarna om att det finns möjligheter att dela sin röst mellan

riksdag, region och kommunval. Och därför är ett av vårat viktigast budskap ”dela din röst” som även

går ihop med den idépolitik som ni redan uppmärksammat.


Du lyfter också fram den motion om att göra Vingåker självförsörjande. I dessa orostider som varit med pandemin

och kriget i Ukraina så är frågan högst aktuell i hela Sverige och vi i Vingåkerspartiet är stolta över att vi är

bland de första på bollen i den frågan.


Hans Ekelund (Vingåkerspartiet) och Martin Larsson (Vingåkerspartiet)