Vill majoriteten skydda sig genom en ”trött” valdebatt fram till valet?


Att föra fram sitt politiska budskap i debatt är relativt begränsat i dagens samhälle för en lokalpolitiker.


Det mesta av det politiska arbetet sker i det tysta. I nämnder blir yrkanden som kommer från oppositionen per automatik ett avkodat majoritetsärende när man läser protokollen. Tittar vi på hur och var debatten kan ske i kommunfullmäktige så blir jag rätt förvånad att interpellationsdebatterna är lagda bland de sista punkterna på ärendelistan. Kan inte tänka mig att det skett av en slump då dessa debatter tidigare skett i början av fullmäktige.


Alltså, om den styrande majoriteten inte vill ha en frisk debatt så lägger de den i slutet av fullmäktigemötet när

alla är trötta av 600-800 sidor dokument som manglats igenom samt föredragningar av tjänstemännen. Då vill de flesta gå hem och vila upp sig efter en ansträngande eftermiddag med många ärenden.


Då, i slutet av dagen kommer det upp debatt som handlar om de olika synsätt vi har inom och mellan våra politiska partier i kommunen. Viktiga debatter som ger medborgarna en hint om vart vi står i våra kommunala frågor. 


Dessutom har vår lokal-reporter redan en timme innan debatterna startar lämnat salen!


En i mitt tycke extremt dålig bevakning av demokratin i kommunen. Nu har det varit så här åtminstone denna mandatperiod utan att någon lyft frågan och ifrågasatt detta. Alltså två problem i ett! Trötta debatter när de flesta

vill gå hem och en obefintlig mediebevakning av vår lokaltidning.


Hans Averheim (VTL)