Otrygg arbetsmiljö trots åtgärder


Vilka verktyg saknar pedagogerna då hot och våld fortskrider på Slottsskolans högstadium? Trots

framtagna åtgärdsplaner och rutiner samt ordningsregler så är elevernas och

skolpersonalens dagliga arbetsmiljö mycket otrygg!


VTL har under en lång tid arbetat med skolorna i Vingåker på alla plan. Främst har det då gällt Slottsskolan

och dess problem. VTL har i åratal lämnat in förslag på olika förbättringar och förändringar genom motioner.

Vi har även lyft frågor i BoU nämnden, kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. Vi anser

att elevens tid i skolan skall vara effektiv, ta bort håltimmar, ge sovmorgon eller sluta tidigt i stället

för att skapa dötid med kringdrivande skolelever i korridorer där det uppstår konflikter på grund av tristess.


VTL har skickat in olika finansieringsförslag för att kunna öka personaltätheten med resurspersoner som skulle avlasta lärarna så de skulle kunna göra sitt arbete i lugn och ro.


VTL vill att det anställs fler speciallärare som kan rycka in vid behov, att de som bråkar lyfts ur skolan och får sin undervisning på annan plats, att pedagogerna får de verktyg de behöver för att kunna utföra sitt arbete.


VTL vill även att samspelet/kontakten mellan föräldrar och skola/förvaltning ökar där det sätts in resurser

omgående vid minsta konflikt och att de satta reglerna skall åtföljas för att rädda undervisningen

från att bli saboterad för de som vill ha kunskap.


Därför undrar vi vem som bär ansvaret för skolsituationen samt vem bär ansvaret för att delar av oppositionen inte får tillgång till alla fakta i dessa ärenden.


Hasse Averheim (VTL) partiledare, Vice ordförande BoU

Anders Lundström, (VTL)

Roger Fredman (VTL)

Susanna Ahnstrand (VTL)