Skriva är silver men besluta är guld


Skolans verksamhet är en politiskt het fråga sedan fler år i Vingåker. Mer än hälften av våra grundskoleelever 2017 klarade inte behörigheten att söka till gymnasiet. Vingåkers kommun ligger i bottenskiktet och så har det sett ut

sedan 2011. Vingåkerspartiet - VTL föreslog att Vingåkers kommun skulle se över varför eleverna inte tar till sig tillräckligt med kunskap så eleverna kan läsa vidare efter årskurs nio. 


Till och med Skolverket tyckte att något behövde göras på högstadiet och hjälper nu till i Vingåkers kommun. Valbroschyrerna börjar ramla ner i brevlådorna med spännande läsning. Tar vi Socialdemokraternas rubrik i deras valmanifest, att: ”de skall ta skolan till nya höjder!”, då blir vi klart intresserade. Läser vi sen vidare så skriver Socialdemokraterna att: ”vi behöver skapa arbetsro för alla elever”, ”vi behöver bli fler behöriga lärare”,

” vi behöver satsa på elevhälsan”. Hur då?


Hitintills bland annat genom att skära ner i verksamheterna på sammanlagt över 5 miljoner som ordförande

Helena Edrenius (S) tillsammans med majoritetskoalitionen beslutade i december 2017. Besparingar bland

annat genom neddragning av tjänster i grundskolan, bantande av grundsärskolan och genom att inte

återbesätta tjänsten som chef för elevhälsan. Vi undrar om det är genom att bromsa i uppförsbacken som majoritetskoalitionen skall ”Ta Vingåkers skolor till nya höjder”. 


2019 års rambudget som fastställdes i juni 2018 gav följande resultat: barn- och utbildningsförvaltningens chef begärde 11,8 miljoner ytterligare för att klara verksamheten med det ökade antalet elever. Socialdemokraterna

ger 5,0 miljoner, alltså 6,8 miljoner mindre än behovet som förvaltningen lägger fram.


Vingåkerspartiet - VTL:s förslag var 14,0 miljoner, det vill säga 2,2 miljoner som förstärkning utöver det som förvaltningen begärde. Förslaget är finansierat i Vingåkerspartiet - VTL:s budgetförslag. Den styrande majoriteten

med socialdemokraterna i spetsen röstade ner förslaget. 

Vingåkerspartiet - VTL vill bland annat genomföra följande för skolan: 

  • Öka budgetanslagen och ha fler assistenter/mentorer i klasserna. 
  • Ny skolprofil; fysisk aktivitet. Liknande Bunkeflostrands.
  • Bättre ordning och reda. Följa befintliga regler med direkta åtgärder vid behov.


Den 9 september väljer du vilka som styr kommunen och därmed vilka förutsättningar elever och lärare får de närmaste fyra åren.


Hans Averheim (VTL) och Martin Larsson (VTL)