Sanningens minut är här

Replik på replik från Annelie Bengtsson (S) på debatt om affären taxihuset.


Var och en skapar sina egna sanningar, men för den skull är det inte säkert att denna egna sanning är den enda sanningen. Så länge som VTL är i opposition så opponerar vi mot det som vi uppfattar som dåligt och mot skattebetalarnas bästa.


Att som majoritet få på tafsen för ett i oppositionens ögon tokigt beslut hör till spelet. Sitter man högst upp i beslutshierarkin så får man räkna med att det blåser hårt. När VTL opponerar sig mot någon eller något kallar majoriteten i Vingåker det för spekulationer och osanningar.


Men det är just det vi opponerar oss mot, att spekulera med skattebetalarnas pengar. För trots att

kommunallagen inte rekommenderar spekulationer inom en kommun, så kan man töja på lagen i de fall då kommunens majoritet anser att köpet främjar ett allmänt intresse genom förbättrad service

till de egna medborgarna.


Då pratar vi om vård, skola eller omsorg! Men S anser sig veta att taxihuset är av ett allmänt intresse utan att

behöva specificera vilket detta intresse skulle kunna vara eller är!? Men att inte kunna erkänna att denna enligt

Annelie Bengtsson kallade investering av taxihuset inte betyder spekulation är en intressant lek med ord. 

Pengarna från Boverket var till annat bostadsbyggande, inte specifikt till detta hus.

Att påstå att pengar från Boverket som kommer från den statliga skatten inte är medborgarskatt hör man ofta i debatter när allt skall betalas. Någon eller något företag har faktiskt betalat in dessa pengar i skatt. Men bara

för att det inte är kommunalskatt så är det ”manna” från himmelen. I det läget är det lättare att skjuta budbäraren

och påstå att oppositionens anklagelser är osanningar och att den s.k. ”investeringen” inte är

spekulation och lek med skattemedel.


Så frågan är besvarad på vem som spekulerar!


Hans Averheim (VTL)