Samma service även på landsbygden


VTL hävdar att en levande landsbygd, där möjligheterna tas till vara och där människor känner framtidstro är

en stor tillgång för kommunen i dess utveckling. Vi i VTL strävar efter en levande och välmående landsbygd.


Vi vill att våra barn ska kunna växa upp i en landsbygdsmiljö som är utvecklande och där de ges samma förutsättningar som centralorten kan erbjuda. Nedläggning av skolor och postservice, försämrade

kommunikationer är exempel på förändringar som slagit hårt mot landsbygdens människor. 


VTL hävdar att en levande landsbygd, där möjligheterna tas till vara och där människor känner framtidstro,

är en stor tillgång för landet som måste utvecklas. Vi i VTL kämpar för en levande och välmående landsbygd.

Det finns orättvisor som vi i dag ser i förhållandet mellan tätorterna och landsbygden. Vi vill att våra barn ska

kunna växa upp i en landsbygdsmiljö som är utvecklande och där de ges samma förutsättningar som

centralorten kan erbjuda. Vi vill att landsbygden åter blir en attraktiv plats att bo på. Lokal och rättvis service.


Vi anser att landsbygden har rätt till samma service och andra samhällsfunktioner som övriga delar samhället.


Fredrik Appelgren (VTL)

Anders Lundström (VTL)