Resultatnyckeltal för grundskoleelever


Debatten från min sida gällde och gäller – Vingåkerselever i åk. 9 som INTE uppnått kunskapskraven i alla ämnen

eller som INTE är behöriga till yrkesprogrammet på gymnasiet. Debatten från min sida gällde och gäller också att majoritetskoalitionen i Vingåker INTE tar ansvar för denna katastrofsituation för dessa elever, genom att presentera

en detaljerad plan för hur förvaltningen skall jobba med en förstärkt budget till just detta problem. 


När KK skrev om Katrineholmselevernas resultat i grundskolerankingen hördes inget om detta i Vingåker angående vårt resultat. När KK skrev om Flens resultat i rankingen hade barn- och utbildningsnämnden i Vingåker haft sitt nämndmöte. På detta möte informerar inte ordföranden hur det gått för våra elever som slutat 9:an. Dessa siffror

var alldeles färska och fanns tillgängliga. När man läser resultatet av rapporten så förstår jag delvis att majoriteten skäms och håller därmed tyst.


Om man själv tar ansvar och går in och läser rapporten och jämför oss i Vingåker med landets samtliga kommuner

så ser man att vi ligger som fjärde sist, eller tredje sist om det är nationella program eller yrkesprogram man sökt. Resultatet visar att majoriteten (51,5 procent) av alla Vingåkerselever i åk. 9 INTE uppnått kunskapskraven i alla ämnen, och (40,6 procent) av alla elever i åk. 9 INTE är behöriga till yrkesprogrammet. Tendensen under de senaste sex åren med placeringar från plats 228 till 288, och nu 277 verkar inte ge ordföranden eller övriga majoritetsföreträdare i nämnden en tankeställare att här behöver vi göra en massiv insats som

aldrig någonsin skådats i en svensk kommun.


Detta är ytterst anmärkningsvärt. Fel, det är att abdikera och låta ungdomarna klara sig själv.

Jag är oerhört bekymrad att ordföranden inte ens vill diskutera detta ämne på arbetsutskottet när jag lyfter

tanken på ett systematiskt kvalitetsarbete för dessa ungdomar med goda exempel från annan kommun.


Att här bör vi hantera vår situation med utgångspunkt på andra kommuners goda exempel med extremt starkt

fokus på dessa elever.


Men ett besparingsförslag på 6,8 miljoner kr i skolverksamheten klubbade majoriteten igenom.

Det man inte kan hantera, pratar man inte om utan hoppas att: Om någon opponerar sig så säger vi bara att budbäraren sprider lögner! Det är detta jag pekar på, en avsaknad av att vilja lyfta problemet och ta diskussionen

över partigränserna. Frågans vikt är av den graden att ett extra möte med enbart grundskoleelevernas situation

med en analys och framtagning av en skarp åtgärdsplan är av yttersta vikt. 

Idag så är detta enorma problem invävt i Verksamhetsplanerna 2018 – 2019! Helt utan en åtgärdsplan.


 Att vara tyst gagnar inte dessa ungdomar!


Hans Averheim (VTL)