Mobilfri skola ett första steg till studiero


Tack“Lärare sen 8 år i olika skolor i Sverige” (Läs insändaren här, krävs dock prenumeration) för

din insändare den 16 december, den är så otroligt viktig.

Önskar att fler lärare skulle sluta upp kring denna insändare och berätta hur de upplever sin arbetsmiljö och hur förutsättningarna ser ut för att kunna bedriva kunskapsgivande undervisning. Det är med sorg man ser hur glöden

har slocknat hos lärare och elever som vill ha studiero. Det är en uppgivenhet som är skrämmande.


Läraryrket har alltid varit ett av de viktigaste yrken vi har i samhället och förtjänar att bemötas med respekt.

Utan lärarna hur skulle samhället se ut då? 


Vingåkerspartiet ViP har fått igenom sin motion om att bara pedagogiska spel på skoldatorer ska finnas.

Detta bifölls av en enad kommunfullmäktige. Vingåkerspartiet har nyligen lämnat in en motion om mobilförbud

under hela skoldagen där inte lärarna ska vara de ansvariga för mobilförbudet följs, utan att det är huvudmannen

som ansvarar för det. Mobilfri skola är infört och fungerar bra i flera kommuner runt om i Sverige.


Det för att fokus bör vara inlärning och det ger de vuxna i skolmiljön större kontroll.


Hans Ekelund (Vingåkerspartiet) och Irene Sandqvist (Vingåkerspartiet)