"Låt Moderaterna betala"


Moderaterna i Vingåker har ett insynsråd som inte sitter i kommunfullmäktige, inte har någon rösträtt i kommunfullmäktige, inte har något ansvar, som endast har yttranderätt i kommunfullmäktige, inte kan

yrka bifall på förslag eller avslag på förslag i kommunfullmäktige och

som skattebetalarna i Vingåker betalar lönen åt.


Man kan på ett enkelt sätt jämföra detta till Socialdemokraternas Löfven. Den enda stora skillnaden är

att Löfvens lön betalar Socialdemokraterna på grund av att han inte sitter i riksdagen och har inte heller

yttranderätt där. Så varför ska det vara annorlunda på kommunal nivå?


Låt Granetin vara Moderaternas gruppledare och låt Moderaterna betala hans lön.


Fredrik Appelgren (VTL)