Helena Edrenius är inte kapabel att utföra sitt uppdrag


Att säga att det inte finns en plan eller tanke som Helena Edrenius (S) gör, tyder bara på att hon inte är

kapabel att utföra sitt uppdrag! Politiken pekar med hela handen och ställer upp målen, sen är det

förvaltningens uppgift att ta sig dit. Men så länge man låter förvaltningen sätta målen och styra

nämnden så har man åsidosatt sitt politiska ansvar.


Att som S-ordförande i en av de tyngsta nämnderna, säga att de nyanlända inte spelar någon roll för

resultaten är helt fel! Cirka 25 procent bättre resultat blir det bli om man exkluderade dem.

Detta visar att integrationen inte har lyckats i Vingåker, varför kan man fråga sig då man i andra

kommuner har cirka 6-8 procent i skolresultaten exkluderat de nyanlända. Men det finns många andra faktorer

som spelar in, föräldrasituationen, lärarengagemanget, klassituationen, samhällets bidragssystem,

arbetsmarknaden, politiska beslut, eller avsaknaden av sådana, personella resurser i skolan med mera.

Listan kan göras lång!


Så här skulle VTL agera om VTL satt vid makten i dag: VTL skulle sätta en eller två personer med skolbakgrund

under ett par månader som analyserade det usla resultatet och varför det dyker som ett

störtande B52-plan år efter år utan någon åtgärd. VTL skulle även jämföra Vingåker med

andra liknande kommuner som dels har lyckats vända den negativa trenden men även

med andra kommuner som är i liknande situation som Vingåker.


Som exempel vill vi nämna Ludvika som har arbetat systematiskt med sitt kvalitetsarbete och har tidigare år

gjort en lyckad resa för att få grundskoleelever godkända för vidare studier. Vad är tricket i Skinnskatteberg?

Eller Södertälje? Eller varför inte Lekebergs kommun som varit i exakt samma situation som Vingåker.

Nu ligger de rankade som 10:a i landet! För att lyckas med detta kan man inte ge en förvaltning att genomföra

en besparing på 6,8 miljoner kronor innan året ens har börjat, bara för att 2017 kostade för mycket!


Hans Averheim (VTL) och Anders Lundström (VTL)