Kontrollera riktigheten i dina uppgifter


Kim Fröde (M), ordförande för moderaterna i Vingåker, ondgör sig över ett antal händelser som har utspelat

sig utanför hans kontroll och insyn. Fröde ondgör sig över att medborgare utnyttjar sina demokratiska

rättigheter och begär ut offentliga handlingar som naturligtvis betalats för enligt gällande

kommuntaxa (faktura finns).


Fröde stödjer sig på uppgifter från en styrelse som han själv inte sitter i och återger händelser

vars förlopp han inte känner till. 


Fröde begär att jag ska tala om för moderaterna vad de begärda handlingarna ska användas till. Fröde

begär dessutom att jag ska delge moderaterna vilken information jag inhämtat av dessa handlingar. Fröde begär vidare att jag ska delge moderaterna syftet med att jag begärde ut handlingarna. Om Kim Fröde vill

återge ett händelseförlopp bör detta göras på ett korrekt sätt. Utan att ha alla fakta i målet och att förlita

sig enbart på hörsägen är oerhört riskfyllt då information lätt kan förvanskas underhand. 


Fröde har ingen rätt att ifrågasätta till vad och varför dessa handlingar begärdes ut. Om personen som man

begär ut handlingarna av ifrågasätter en sådan begäran, begår denne en olaglig handling som är

straffbar enligt lagen. Handlingarna ska "skyndsamt" lämnas ut och detta innebär att personen/företaget

har upp till tre dagar på sig att göra detta. Frödes påstående att "I början av oktober steg Martin Larsson

tillsammans med Fredrik Appelgren in på Vingåkershem och krävde att få ta del av företagets fakturor för

ett antal år tillbaka" bygger också på hörsägen. Undertecknad kontaktade nämligen Vingåkershem via mejl.

Vi kom överens om på vilket sätt överlämnandet av handlingarna bäst skulle ske och hade ett möte på

Vingåkershem, där vi gick igenom aktuella handlingar. 


Slutligen vill jag uppmana dig, Kim Fröde (M), att kontrollera riktigheten i dina uppgifter innan du går ut och

informerar. Din artikel har skadat dels Vingåkers kommun dels även berörda företag som visserligen inte är

namngivna men som man utan svårigheter kan lista ut vilka de är. Med detta inlägg är debatten med

Kim Fröde avslutad för min del.


Fredrik Appelgren (VTL)