Kim Frödes konfererande


Först ett förtydligande till moderaternas ordförande Kim Fröde. Fredrik Appelgren (VTL) och jag har inte skrivit någon gemensam debattartikel kring moderaternas och socialdemokraternas dolda samarbete i Vingåker. Det var jag och Åke Tholin (V) som skrev debattartikeln, som publicerades 15 november, som du svarade på.


På höstens utbildning för samtliga folkvalda och förtroendevalda i Vingåkers kommun fick vi politiker lära oss

att vår huvuduppgift är demokrati och att det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige sitter de enda folkvalda politikerna i en kommun. All makt i Sverige utgår från folket som

vart fjärde år ger en fullmakt till folkvalda att företräda folket i riksdag respektive fullmäktige. Det är fullmäktige

som beslutar vilka nämnder som ska finnas, vad nämnderna ska göra och väljer vilka som sitter i

nämnderna som förtroendevalda partipolitiker.


I kommunfullmäktige sker allt politiskt arbete öppet för allmänheten och i Vingåkers kommun finns även

möjligheten att såväl direkt som i efterhand följa fullmäktige via webb-tv. Det är med andra ord de folkvalda

politikerna i kommunfullmäktige som på folkets vägnar styr en kommun. I kommunfullmäktige

är VTL precis som Kim Fröde framhåller mycket aktiva. 


Vi i VTL är aktiva i nämndarbetet och när VTL-ledamöter ibland på grund av sjukdom inte kunnat närvara på nämndsammanträden har en ersättare enligt den av kommunfullmäktige fastställda inkallelseordningen tjänstgjort

på nämndsammanträdet. Ingen stol har med andra varit tom.


Jag ställer samma fråga till Kim Fröde som jag ställde till Björn Andersson (M) vid senaste fullmäktige.

Vad är problemet egentligen?


Fungerar inte det politiska arbetet i nämnderna om inte VTL är där? 


Kim, din replik väcker några frågor som jag anser medborgarna bör få svar på: 

Varför tycks inte moderaternas politik tåla dagsljuset i kommunfullmäktige? 


Är det så att moderaterna föredrar att föra sin ansvarsfulla oppositionspolitik bakom stängda dörrar i det socialdemokratiska kommunalrådets tjänsterum? 


Detta är en replik på Kim Frödes replik och därmed kortfattad. Jag återkommer inom kort med en utförligare debattartikel där jag väcker fler frågor kring moderaternas avsaknad av egen politik i Vingåker.


Martin Larsson (VTL)