VTL vill öka kulturutbudet


Kulturen är kittet i ett fredligt samarbete mellan individer i ett mångkulturellt samhälle. Därför ska kulturen

vara attraktiv för alla i kommunen där man satsar på mångfald. Med ett rikt och utökat kulturutbud som lockar besökare till Vingåker, där Säfstaholms slott har en framträdande roll med konstutställningar med lokala och

externa konstnärer som lockar besökare från hela Sverige, men även aktiviteter som pågår året runt. 


Kanske ett allaktivitetshus där man kan spela teater för alla grupper och åldrar. Där man lyfter fram Vingåker

som exempelvis textilorten. För att utveckla hela kommunen skulle vi vilja aktivt samverka för Vingåkers

bästa genom att alla värnar om och använder det lilla samhällets och landsbygdens fördelar med närheten

till varandra och att alla bygger vidare på den utveckling som skapats där man har goda möjligheter att förverkliga idéer. Vi skulle vilja se att pendlingsmöjligheterna ökar med bättre kommunikationer där

turtätheten vid vissa tidpunkter ökar.


Detta för möjligheten att kunna besöka Vingåker via miljövänliga alternativ.


Fredrik Appelgren (VTL)

Anders Lundström (VTL)