Hur ska demokrati bedrivas?


All makt i Sverige utgår från folket. Det är med andra ord de folkvalda politikerna i kommunfullmäktige som

på folkets vägnar styr en kommun och utövar demokrati genom att fatta beslut, lägga fram förslag till beslut,

skriva motioner, ställa frågor och interpellationer. 


När det gäller det moderata påståendet att det läggs förslag i kommunfullmäktige som inte tidigare har lagts i nämnderna är det nog precis så som demokratin är tänkt att fungera. Lagen tror jag utgår ifrån att de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige är kapabla att ta ställning till nya förslag som läggs fram i ett ärende under

ett kommunfullmäktigesammanträde.


Om Kim Fröde som ordförande för moderaterna, och tillika en av de sju moderata fullmäktigeledamöterna, har

svårt att ta till sig nya förslag i kommunfullmäktige är det ett problem för moderaterna. Om det till exempel var

så att kommunfullmäktige alltid beslutade enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, vad är då meningen med

att ha ett kommunfullmäktige med folkvalda politiker? Att VTL är aktiva i kommunfullmäktige och nämnder

och lägger fram alternativa förslag, skriver motioner och ställer frågor och interpellationer är precis vad ett

parti i opposition ska göra i en demokrati. Vi politiker i VTL är alla fritidspolitiker, vilket innebär att vi gör vårt

politiska arbete på vår fritid utöver de politiska sammanträdena.


Moderaterna har de senaste sju åren innehaft en heltidstjänst som oppositionsråd till en kostnad/utgift för skattebetalarna på cirka 60 000 kronor varje månad. Är moderaternas problem att när vi i VTL bedriver oppositionspolitik på vår fritid så blir det svårt för moderaterna att motivera skattebetalarnas kostnad för det moderata oppositionsrådet. Vore inte i så fall en lösning att moderaterna började bedriva synlig oppositionspolitik?  


Moderaternas agerande i Vingåkers kommun väcker en rad frågor som jag anser bör besvaras: 

Hur ser moderaterna på hur demokrati ska bedrivas i Vingåkers kommun och särskilt synen på rollen för de folkvalda i kommunfullmäktige?


Varför anser moderaterna att en sådan stor fråga som "Utökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn" inte behöver diskuteras i, och beslutas av, kommunfullmäktige? 


När ska moderaterna börja bedriva synlig och aktiv oppositionspolitik i stället för att i smyg, bakom lyckta dörrar, samarbeta med den styrande socialdemokratiska minoriteten?


Martin Larsson (VTL)