Vilka är förtags fientliga egentligen


Under Socialdemokratiskt styre de senaste åren så har ca 150 arbetstillfällen försvunnit från Vingåker.


Socialdemokraterna gör allt för att få vissa privata aktörer att försvinna från marknaden. Dessa aktörer

skapar arbetstillfällen samt genererar en positiv inflyttning till kommunen. Vad vill Socialdemokraterna? Förutom attförsöka köpa fastigheter och gynna enskilda näringsidkare?


Vi har skickat in olika förslag om hur man skulle kunna utveckla Sävsta industriområde genom förändrade

detaljplaner, borttagning av kostnader och underlättande av nyetableringar. Förslag om ändrad infart för

tung trafik till Sävsta, till Weber och Nammo så vi slipper de fullastade långtradarna med ammunition genom samhället. Med mera.


Allt detta har Socialdemokraterna konsekvent sagt nej till. Ett starkt lokalt näringsliv skapar trygghet för alla

och en större samverkan mellan företag, kommunen och intresseorganisationer. Vilket kan ge stimulans

till företagen att utbilda och anställa fler. Vi vill satsa på alla företag i kommunen. Med ett företagshotell

kan vi skapa en marknadsföring av Vingåker som etableringsort för småföretagare inom handel eller

tjänstesektorn som kan utveckla samverkan och nyskapandet för nyetableringar.


Där man även skapar ökad näringslivstillväxt genom gott bemötande och samverkan enligt näringslivets behov. Utveckla arbetet för att motverka ungdomsarbetslöshet genom olika aktivitetsprogram där man

gemensamt arbetar fram praktikplatser med företagen. Och där vi aktivt arbetar med att locka hit nya företag

till kommunen och därigenom fler arbetstillfällen. Med en möjlighet för ungdomar att utbilda sig i Vingåker

via distans på yrkesinriktade utbildningar så kan man öka chanserna för att undgå arbetslöshet och utanförskap.

Samt att arbetskraften och att kunskapen finns lokalt att tillgå. Företagen behöver inte söka arbetskraft på andra håll som innebär en inpendling och förlorade skatteintäkter.


Hans Averheim, (VTL) och Charlotte Prennfors (M)