Gör om och gör rätt!


Skolorna i Vingåker ligger i bottenskiktet på olika rankningar. Sossarnas storsatsning på Ipads kostar miljoner

extra varje år bara för att en s-politiker älskar Ipads. De har anlitat en arkitekt som inte har kunskap i brandskyddsreglerna för nya skolan. "Det förslag vi hade är inte tekniskt genomförbart, vi får inte

bygglov att genomföra det", säger Anneli Bengtsson (S). En elev går i skolan för att lära sig och utvecklas.

Låt pedagoger och elever arbeta tillsammans om hur deras miljö ska vara. Från hur man är mot varandra till

att själva t.ex. dekorera den, bra skolor kan se ut på många sätt. Men de har också nästan alltid några saker gemensamt. Dit hör bland annat ett gott och friskt ledarskap, delaktighet och systematiskt arbete med att hitta

och stödja de elever som riskerar att halka efter.


Den nya skollagen slår också fast att elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.


Utveckla elevernas behov, och samarbete mellan pedagoger, rektorer, förvaltningschef och även i vissa fall

med socialtjänsten för att snabbt kunna ge eleven det stöd den behöver. Låt elevers tid i skolan vara effektiv.

Det handlar om skolans arbetssätt och organisation. Vi vill att alla elever i Vingåker ska bli/vara godkända i

samtliga ämnen och elevers individuella behov ska upptäckas och uppmuntras. Alla elever, pedagoger och annan skolpersonal i Vingåker ska ha en trygg och trivsam arbetsmiljö som stimulerar lärandet och välbefinnandet.


En modern skola och en 100 procent individuell utbildning, som verkar i nuet, med en öppenhet som engagerar hela Vingåkers kommun, familjerna, företag, föreningar och politiker. Vi vill bygga nytt för barnen och därmed vår framtid. Pengarna kommer att tas igen på sikt, i och med att vi bygger en ny modern skola med höga

energimål och för dagens och framtidens pedagogik. Det backas banden i många så kallade "affärer".


"Vi måste backa bandet och se över det här en gång till, säger Anneli Bengtsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Vingåker." Vad har allt detta kostat skattebetalarna och vad skulle det kosta att fortsätta göra dåliga affärer? Varför kan man inte göra rätt från början? Det skulle spara både tid och pengar.


Detta är vad vi vill med skolan i Vingåker! 

Frågan är om inte medborgarna vill få reda på vad sossarna vill ha för skola?


Hans Averheim, (VTL) och Charlotte Prennfors (M)