Inför fria resor för unga


Vi i VTL vill lyfta fram barn och ungdomars rätt till likabehandling i Vingåkers kommun. En bra lösning vore att införa fria resor på kollektivtrafik för barn och ungdomar.


Om man dessutom ser till att regiontrafik och lokaltrafik går där det bor människor även utanför centralorten

kan vi börja prata om likvärdighet. Detta skulle få ungdomar att mer nyttja kollektiv trafik och tidigt i deras liv

vänja dem vid att utnyttja den kollektiva trafiken. Barn och ungdomar som bor utanför centralorten skulle då

också kunna utnyttja den service som kommunen tillhandahåller i form av läxhjälp, fritidsgårdar och

nyttjande av kommunala idrottshallar och simhall. För att inte tala om allt föreningsliv som finns i centralorten.


Som positiv effekt skulle vi få ett minskat bilåkande i områden utanför centralorten och därmed bidra till en

bättre miljö! Att en familj med två barn skall behöva betala 4,320 kronor per år för att kunna ta bussen till fritidsaktiviteter utanför skoltid – det är det inte alla som har råd med. Fler bussresor innebär också mindre

tid och färre bilresor med stressade föräldrar och ju mindre tid barnen tillbringar i dagens biltrafik, desto mindre

risker utsätts de för.


Detta är också ett argument för att få barnfamiljer att flytta till kommunen. På detta sätt kan Vingåkers kommun

visa framfötterna och ta ytterligare ett steg i riktningen mot att bli en miljökommun samt ge våra barn

möjligheten till en rikare fritid .


Hans Averheim, Fredrik Appelgren, Anders Lundström (VTL)