VTL vill behandla företagen lika


Detta ämne har varit i Kuriren för länge sedan men tål tydligen att upprepas. Efter de smutsiga affärer

som majoriteten ville göra med Legosmide, Vårdcentralen och fullföljde med taxihuset, så ansåg vi att

det var dags att ta fram en samlad bild av all mark i kommunen som vi äger och kan upplåta till

byggande av bostäder, handel och industri. Där skulle finnas all information om markområdet

med kvadratmeterpris, vatten, avlopp, el samt fibertillgång i eller i närheten. Uppgifter

som vi kan visa intresserade direkt.


Vår byggnadsinspektör fick i uppdrag att sammanställa de uppgifterna. I dag har vi en samlad bild av

byggbar mark som är prissatt av mäklare och vi har fått bort vansinnet med enkronastomterna. Innan detta

skedde så reagerade byggare i kommunen på att prissättningen av marken i Lärkparken diskuterades och

att det var en "förhandling" som majoriteten ville göra med ett pris per kvadratmeter, och oppositionen vill få

värderad mark som inte gynnade vissa ena stunden och missgynnade andra. Detta har inget att göra

med för eller emot företagande i kommunen utan byggföretaget har plockat ur detta ur sitt sammanhang

när oppositionen vill få ordning på kommunens markaffärer.


Däremot så var det bygget i Lärkparken som startade kravet på att få ordning på kommunens affärer i form

av priser per kvadratmeter i det specifika området kommunen äger som är byggbar. Så tack vare vår önskan

att få ordning på markaffärerna så har vi nu en saklig bild av markläget samt mäklarvärderade områden

i kommunen. Likvärdesprincipen måste gälla, oavsett vem som frågar eller bygger.


Ärlighet och tydlighet vinner vi på i kommunen. Fram med alla fakta innan man går ut med information.

Det underlättar för dem som vill bedöma rätt och fel i denna hantering. Ingen vill i dag åter till kohandeln med markpriserna. Dagens prissättning gynnar kommunens rykte, vilket är viktigt om vi vill växa. Som avslut i

detta fall så vill vi påminna att det är S, V och MP som styr och driver igenom sina gemensamma beslut.

De sitter i majoritet och därmed omöjliggör de för oppositionen att kunna avslå några beslut och därmed

som påstås motarbeta byggföretagen i kommunen.


Som byggföretag borde man välkomna ordning och reda samt snabba svar på förfrågan om byggbar mark.Hasse Averheim, VTL

Fredrik Appelgren, VTL

Anders Lundström, VTL