Färdtjänsten fungerar inte i Vingåker


En inte fungerande färdtjänst, det anser Vägen till Livskvalitet (VTL) som på måndagens kommunstyrelsesammanträde yrkade på återremiss på förslaget om gemensam upphandling av färdtjänsten.


Yrkandet om återremiss röstades ned av kommunstyrelsen. 


VTL:s ledamot i kommunstyrelsen, Martin Larsson, avstod därefter från att delta i beslutet om gemensam

upphandling med motiveringen att underlagen för hur det ser ut i dag, vilka effekter som ska uppnås och

vilka alternativa lösningar som finns samt konsekvensanalyser saknades i handlingarna. VTL anser att Vingåkers kommun är ansvarigt för att se till att vi får en bra leverans av färdtjänsten och det anser vi i VTL att den

nuvarande upphandlingen inte gör. Färdtjänsten är för tillfället samordnad mellan landstinget och ett antal

kommuner. Eskilstuna kommun har i nyligen tillsatt en skyndsam utredning med sikte på att organisera

färdtjänsten själv. 


– Alldeles för många människor, och det här är människor som är i behov av särskilt stöd för att transportera sig, blir inte tagna på allvar i mötet med färdtjänsten i dag. Det kan vara både beställningscentral och det kan vara fordon, säger Magnus Johansson (MP), ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Eskilstunas kommun.


Färdtjänstbilarna kommer för sent. Man åker rutter som innebär att resorna tar onödigt lång tid och ibland

dyker man inte upp alls. VTL vill att Vingåkers kommun också skall utreda andra alternativ till upphandling utav färdtjänsten. Den har ju uppenbarligen inte fungerat bra och vi tycker att politikerna i Vingåker ska ta sitt ansvar

mot de människor som använder sig utav denna tjänst.


Fredrik Appelgren (VTL)