Ett tveksamt byggprojekt som slår mot barnen


Från hösten 2019 lades fritids ned i Baggetorp med motiveringen att lokalerna inte höll måttet. Alla barn skulle gå

på fritids i Marmorbyn som fick då nästan 50 inskrivna barn. Till saken hör att de gamla skollokalerna

där fyra klasser och fritids har sin verksamhet är utdömda av Brandskyddet och huvudskyddsombud.


Hela grunden har fuktskador med mögel, det regnar in med mögelskador, mätningar har gjorts med oljerester i luften och ventilationen är gjord för 30 barn. Utrymningsvägar saknas helt i några salar.

Det gjordes då en utredning av tidigare förvaltare på Vingåkershem där han förordade en nybyggnation och

som sedan gick till kommunfullmäktige i Vingåker. Fullmäktige i Vingåker inser allvaret och skriver i

sitt beslut ”Miljön för elever och personal har allvarliga brister” och röstade

för att bygga en ny skola med sex klassrum. Förskoleklass, fritids och slöjd skulle vara i annexet.


Hela den gamla bedömdes vara i sådant dåligt skick ”att den äldre skolbyggnaden kommer att rivas då den nya står klar” enligt kommunfullmäktiges beslut. Kostnaden beräknas till 25,9 miljoner kronor. Vi som har barn i skolan och personalen vet att svensk grundskola är från förskoleklass och upp till årskurs 6 på mellanstadiet, det vill säga sju klasser. Ändå bygger man den nya skolan med bara sex klassrum.


Trots personalens ihärdiga protester drev förvaltningsledning och Vingåkershem ändå igenom att det bara

ska vara sex klassrum. När sedan bygget av den nya skolan hade kommit halvvägs nu innan jul, så förstod även

de att lokalerna inte skulle räcka till. Förvaltningsledning och Vingåkershem kommer då med den briljanta idén att fritids kan väl vara kvar i den gamla skola, den som alla har sagt är utdömd. 


Detta skulle bli en fördyring och man skulle behöva gå tillbaka till Kommunfullmäktige för ett nytt beslut.

Det behövs inte alls, sa man då från förvaltningsledning och Vingåkershem. Vi tar våra renoveringspengar till detta!


Här har chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen gemensamt med Vingåkershem tagit ett beslut som frångår kommunfullmäktigebeslutet. De vill fortsätta med fritidsverksamhet i lokaler som har omfattande fuktskador, bristfällig ventilation och erinran ifrån brandskyddet.


Hela grunden måste renoveras och det behövs en ny ventilationsanläggning och en helt ny uppvärmning.

Allt som allt är det en kostnad på flera miljoner och ändå med ett tveksamt slutresultat. Frågan som också i allra högsta grad är befogad, är detta ”bara” ett tjänstemannabeslut, eller är det taget med Ing-Marie Frössevis (C), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, godkännande? 


Tyvärr har vi sett flera av dessa tveksamma byggprojekt i kommunen. Om kommunen istället lyssnar på personal och skyddsombud, så finns det bättre lösningar. Det är dags att göra rätt nu!


Hans Ekelund (Vingåkerspartiet) och Göran Sten (Vingåkerspartiet)