En kommunal blåsning


Förra året sades Katrineholms kommun upp samverkansavtalet med Vingåkers kommun som gäller Viadidakt, kommunernas gemensamma organisation för vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor. Enligt kommunalrådet Annelie Bengtsson var det bara formalia för att gå igenom avtalet och förbättra detta för båda parter. Så blev det nu inte av okänd anledning utan avtalet sades upp helt och hållet. ”Finito!”


Men innan dess, drev Katrineholmsmajoriteten med stöd från S-ledamöterna i Vingåker igenom en katastrofal och inkompetent omorganisation som slog sönder stora delar av den samverkan, samordning och kompetens som

man under många år byggt upp runt Vingåkers servicekontor. Verksamheten kastades många år tillbaka i tiden.

Både service och samordning försämrades för vingåkersborna. När man väl fått sin vilja igenom och

verksamheten förstörts säger Katrineholmspolitikerna upp avtalet. Allt detta varnade (föreslog) VTL i en motion

som Socialdemokraterna med flera röstade ner i fullmäktige.


Katrineholms kommun har tyvärr blivit en både opålitlig och oseriös samarbetspart. Därför bör annan

verksamhet som Vingåkers kommun avhänt sig utförandet av till Katrineholm omgående omprövas. Vingåkers kommun bör istället se om denna verksamhet istället kan drivas i egenregi, alternativt upphandlas eller

utformas i samverkan med andra mer seriösa samverkansparter. Härnström och Dahlström i Katrineholm

tänker ensidigt på sin kommun. Vi undrar när den styrande Vingåkersmajoriten S, V, MP och L ska stå upp

för invånarna i Vingåkers kommun? När storebror Dahlström ropar ”hoppa”, så frågar den

S-styrda majoriteten i Vingåker ”hur högt?”


I KK stod att läsa onsdag 30 aug: När avtalet sades upp ansåg kommunstyrelsens ordförande

Göran Dahlström (S) att Katrineholm inför nästa mandatperiod noga behöver bedöma huruvida nämnden

även fortsättningsvis ska vara gemensam. Därför påbörjades en översyn av nämnden. Uppdraget gick

till Viadidakt och kommunledningsförvaltningen i Katrineholm, eftersom det är i den kommunens

organisationsträd som Viadidakt och dess förvaltning ingår.


Mycket pekar nu på att det är där den förblir utan samverkan med Vingåker. “Viktigast är att det blir så bra som möjligt för Katrineholm", säger Härnström (M). Kommunstyrelsen i Katrineholm föreslås nämligen skrota översynen enligt 2016 års direktiv. Här står nu Vingåkersmajoriteten med ”tvättade halsar” trots att vi från VTL och

Centerpartiet tagit upp frågan flera gånger. Det är våra invånare som står längst från arbetsmarknaden och egenförsörjning som drabbas värst. Om drygt ett år står Vingåkers invånare helt utan

arbetsmarknadsstöd och vuxenutbildning. Det är hög tid att ta frågan på allvar och gärna titta på att

utveckla samverkan med andra grannkommuner, även om det råkar vara en länsgräns i vägen!


Hans Averheim (VTL) och Robert Davidsson (C)