Bygg en ny högstadieskola!


Att skriva ordet katastrof är kanske att ta i, men nog kan man utan att överdriva skriva: läget är inte bra!

Jo, vi pratar här om skolverksamheten i Vingåker. Där det inte räcker med en renovering för att Vingåkers skolor

ska stiga som en raket i rankningen över landets skolor där vi sedan många år legat i botten av landets

290 kommuner. Nytänkande och nybygge, inte renovering, är det som måste till för att den förändringen ska

komma till stånd. Båda finns i tanken att bygga en ny högstadieskola. 


Det planeras att Slottsskolan ska renoveras för en så där 87 miljoner kronor – en summa som de ansvariga vet

bara räcker till för att skolan ska få 2015 års standard. Mer pengar kommer att behövas för att uppnå andra och

väl behövda uppgraderingar. Att gå till sin arbetsplats är något man skall se fram emot, att tillbringa större delen

av sin dag i lokaler som är miljövänliga, uppfyller elevers och pedagogers krav med mera skapar en

trivsam arbetsmiljö och kan bidra till bättre skolresultat. 


Därför anser vi att kommunen bör bygga en ny och modern skola så att lokalerna planeras med olika storlek

och utformning, som lätt kan ställas om till att möta olika verksamheter och innehåll under dagen. Faktorer

som materialval, överblickbarhet, goda ljus-, ljud- och luftförhållanden är viktiga aspekter för att skapa en god

och fungerande pedagogisk arbetsmiljö. Dessutom kan man vid ett nybygge skapa en utomhusmiljö som ska stimulera både lek, rörelse och avkoppling liksom en möjlighet till undervisning utomhus. Lokalerna ska svara mot

de förändringar och villkor som finns i dagens skola, till skillnad från hur det var för 50 år sedan. 


Skolans lokaler ska också anpassas för att täcka behovet av flexibla och funktionella arbetsplatser och arbetsutrymmen av olika storlek och karaktär. Det är nödvändigt för att både elever och personal ska kunna jobba tillsammans för att uppfylla dagens krav och mål i skolan. Det finns goda exempel på ganska nära håll att studera  Åbymoskolan i Norrköping, där man först tänkte renovera den gamla skolbyggnaden för 105 miljoner kronor

men valde att i ställe riva det gamla och bygga nytt även om den initiala kostnaden uppskattades till 110 miljoner.

"Det var ändå lönsamt att bygga nytt", säger kommunens projektsamordnare Jan Ekman för nybyggda

Åbymoskolan i Norrköping. Pengarna tjänar kommunen snabbt igen genom att ha byggt energisnålt.


Vi inom Vtl vill säga så här: Att bygga nytt är att satsa på våra barn och framtiden, att renovera är underhåll.


Hans Averheim (VTL)

Fredrik Appelgren (VTL)

Anders Lundström (VTL)

Linda Heed-Bergsland (VTL)