Bromsa ökningstakten av resistenta bakterier


VTL arbetar för att kommunen upphandlar i enlighet med MRSA baskrav (meticillinresistenta stafylokocker).


Sjukvården är noggrann med att inte skriva ut penicillin eller annan antibiotika om patienten inte har en bakteriesjukdom som kan botas med det. Det är för att det inte ska utvecklas kallade resistenta bakterier.

Resistenta bakterier uppkommer när bakterier blivit så vana vid olika antibiotikasorter, att det inte biter på

dem längre. För att kunna fortsätta att bota infektionssjukdomar, är det viktigt att inte

använda antibiotika i onödan. 


Djuren står plågsamt trångt i många länders djurfabriker. När så till exempel en gris får en infektion,

sprider sig bakterierna snabbt till andra grisar. Därför ger de antibiotika i fodret till alla grisar. Även till dem

som är friska. Detta är absoluta motsatsen till vad sjukvården gör för att minska risken för resistenta bakterier

och är orsaken till den stora ökningen av resistenta bakterier.


Fyra äldre personer i Danmark har nu avlidit på grund av MRSA- bakterier från grisar (trots att de inte hade

någon griskontakt). Var tionde färdigförpackning med danskt griskött innehåller resistenta bakterier. 

MRSA-bakterien har ännu bara hittats på en svensk gris! 


VTL uppmanar därför kommunen, vårdgivare, mataffärer, restauranger och inte minst enskilda medborgare:

Bromsa ökningstakten av resistenta bakterier! Köp inte kött från djurfabriker!


Fredrik Appelgren (VTL)

Anders Lundström (VTL)