Bli aktiv i ett parti som passar dig


För VTL är framtidsbilden, alltså vår vision, att alla invånare i alla kommuner på ett mer jämlikt sätt ges

utrymme att uttrycka sina åsikter och delta i lokal politiken. Vi ser inte lokala partier som ett självändamål, utan

ett grundläggande uttryck för en välfungerande demokrati. Det är en rättighet att få starta ett parti för att driva

de frågor som man anser viktiga.


Vi konkurrerar inte med riksdagspartierna, utan kompletterar dem. Då lokala partier snart finns i hälften av

våra 290 kommuner så vet vi att de ofta ger ett uppsving i lokaldemokratin och sätter fler frågor

på dagordningen än annars. 


VTL:s vision är att utveckla den lokala demokratin, att 100 procent av invånarna ska gå och rösta och att

alla ska hitta en väg in i politiken, endera för att framföra sina åsikter, ta reda på fakta eller för att bli aktiva i

ett parti som passar dem och i förlängningen ta förtroendeuppdrag. Vidare är vår vision att politiken

ska bli mer tilltalande så tillvida att påhopp och politisk pajkastning ska försvinna och den politiska

debatten ska bli konstruktiv där den inte är det. Vi hoppas att detta ska leda till att fler än de som är

lokalpolitiker i dag ska bli det.


Idag är det en ytterst liten del av befolkningen som tar på sig förtroendeuppdrag och för demokratins skull så vill vi vara med och påverka detta till det bättre.


Fredrik Appelgren (VTL)

Anders Lundström (VTL)