Vi behöver en polisstation


Det finns en upplevd oro för den ökade brottsligheten bland de boende och företag i Vingåkers kommun. Oron

för ungdomsbrottslighet, inbrott, knarkhandel till radikalisering av delar av samhället. Vi tror att en polisnärvaro

bland allmänheten kan lindra den upplevda, tydliga oron.


Idag ser vi polisen i Vingåker mest på foto, TV eller vid mer förekommande dramatiska polisingripande bland

oss. Vi tror att en fungerande polisnärvaro i Vingåker skulle hindra en eskalering av brottsligheten. En fungerande dialog mellan polisen, allmänheten och kommunen hindrar händelser från att eskalera till allvarliga brott.


Idag rapporteras inte alla brottsfall eftersom det är tidskrävande att åka till Katrineholms polisstation och främst

för att det inte händer så värst mycket med anmälan. Att ringa till polisen och polisens närvaro vid brottsplatsen

ofta resulterar i att gärningsmännen är redan borta från platsen. Så det finns ett förskönande tal i brottsstatistiken. Den upplevda brottsligheten är mycket större än den rapporterade brottsligheten.


En polisstation i Vingåkers kommun skulle underlätta för alla som bor och verkar i kommunen. En fortsättning av rådande situation utan polisnärvaro blir en negativa spiral som leder oss mot att vi tappar hela områden till brottsligheten. I dag är brottsproblemet stort dock fortfarande hanterbart. Vi vill att alla ska kunna känna sig

trygga i sina hem, på gator och torg. Ingen ska behöva gå och vara rädd för att vistas ute på dagar, kvällar och

nätter. Därför vill vi att kommunen ställer krav på att den polisiära närvaron skall öka och

vara permanent i kommunens alla delar.


Vi behöver en polisstation i Vingåkers kommun, som är öppen mer än på tisdagar!


Hans Averheim, Fredrik Appelgren, Anders Lundström (VTL)