Behåll Fritidsbanken i Vingåker!


Med hög inflation som drabbar framförallt låginkomsttagare väljer minoritetsstyret (M, C, KD med stöd av SD) i Vingåker att stänga ner Fritidsbanken. Under valrörelsen så sa Centerpartiet och även Moderaterna att anledningen till att bryta med Viadidakt var att tillgängligheten ska finnas på plats. Då borde väl det vara viktigt att se till att Fritidsbanken finns kvar i Vingåker.

Att planera och bygga för idrott och rörelse har en central inverkan för att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen

i Agenda 2030. Med tanke på det så blir det ännu mer orimligt att stänga ner Fritidsbanken och där med möjligheten för medborgarna att låna redskap för att kunna utöva aktiviteter. Barnen som går i skolan drabbas också när

de fråntas möjligheten att kunna vara med på aktiviteter på exempelvis friluftsdagar och utomhusaktiviteter.

Det är att slå på medborgare som redan har det tufft i sin ekonomiska situation och det gör att klyftorna i samhället bara växer.

Därför har Vingåkerspartiet lämnat in en motion om att behålla Fritidsbanken i Vingåker.


Irene Sandqvist och Hans Ekelund (Vingåkerspartiet)