Avslutat samarbete med V4!


Sanningen varar längst … hoppas jag!?


Efter att ha läst Lotta Prennfors uttalanden om orsaken till varför VTL lämnade V4 så hade det varit klädsamt

om alla fakta stämde. Jag var inte med i det politiska arbetet efter valet när det var som mest turbulent

med förra oppositionsrådet. Därför uttalar jag mig inte om detta. Det borde inte Lotta heller göra då hon

inte ens var påtänk här i Vingåker vid den tidpunkten.


När jag kom in i bilden så behövde V4:an stärkas upp med fler politiker i KS och nämnder vilket gav

utrymme för VTL. Vi har från vår sida inte krävt att få dessa poster vi har i dag utan det var

erbjudanden från Lotta. Det var en del M-avhopp vilket skapade problem för dem att besätta.

Sedan kan man fråga sig om M varit "generösa" eller om det var tomt på villigt folk i deras

egna led. Tror mer på det senare. Jag har kommunicerat med Lotta hela tiden som hon varit i

Vingåker angående alla politiska mått och steg vi tagit. Så hon har vetat var jag står i vårt arbete.


Men som sagt droppen var när det utlovade budgetarbetet inte hölls av henne. Vi lämnade våra

hjärtefrågor till henne. Vi blev utlovade att vara med i budgetdokumentet vilket inte hölls. När sedan

budgeten togs i kommunstyrelsen så fanns vi inte med i dokumentet, inte ens i pressreleasen omnämndes vi.

Beslut togs i KS att vi stöttade detta viket skedde på en hörsägen. Vi är helt klart blåsta på detta samarbete

vilket var grogrunden till att vi inte längre kunde lita på Lottas ord.


Moderaterna ville profilera sig på vår bekostnad. Då är förtroendet förverkat.

Våra motsättningar ligger i att samarbetet haltat och att oppositionsrådet misslyckats med att hålla ihop denna konstellation med täta och effektiva möten.


Jag fick information i början av september att moderaterna skulle ta fram en egen budget. Inte innan

rambudgeten i juni. Jag reagerade negativt på detta, då jag tycker att det ligger i rollen som oppositionsråd

att söka hålla ihop och göra en gemensam budget. Åtminstone ett försök. Inte ens det har åstadkommits.

VTL har som sagt gjort "inspel" till M-budgeten, men vi räknade kallt med att bli omnämnda i dokumentet.

Så varför inte säga som det var? Vilket är ett misslyckande från oppositionsrådet att

kommunicera på ett bra sätt.


Avslutningsvis får man ställa sig frågan vad det är för överenskommelse som Lotta har med C och KD då

det gått två dagar sedan vi lämnade V4an? Hur ska Moderaterna stötta dessa partier när M är livrädda

att bjussa på eget arbete. De har ju en arvoderad oppositionsrådstjänst till sitt förfogande vilket borde

spilla över lite på de andra partierna i opposition.Hasse Averheim (VTL:s partiledare)